Een overzicht van de kabinetsplannen op de inkomstenbelasting naar aanleiding van Prinsjesdag

Een overzicht van de kabinetsplannen op de inkomstenbelasting naar aanleiding van Prinsjesdag

Kabinetsplannen

In dit artikel vind je de belangrijkste kabinetsplannen voor de Inkomstenbelasting op een rij. Ter ondersteuning vind je In deze link een uitgebreide toelichting op de Inkomstenbelasting.

Box 1:

Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in box 1 (inkomsten uit werk en woning) van de Inkomstenbelasting. Over het totale belastbare inkomen uit box 1, wat bestaat uit loon, winst uit de onderneming en eigen woning, betaal je Inkomstenbelasting.

In 2022 betaal je tot een belastbaar inkomen van € 69.399 37,07% belasting, daarboven 45%.
In 2023 betaal je tot een belastbaar inkomen van € 73.031 36,93% belasting, daarboven 45%.

Bijvoorbeeld: Je hebt een eigen woning met een WOZ-waarde van € 250.000,- en een bruto jaar inkomen van € 50.000,-.

Het belastbaar inkomen uit werk en woning is € 51.125,-.
In 2022 betaal je over dit gedeelte 37,07 % ofwel € 18.952,-.
In 2023 betaal je over dit gedeelte 36,93 % ofwel € 18.880,-.

Per saldo betaal je in 2023 € 72,- minder belasting (in dit voorbeeld zijn aftrekposten buiten beschouwing gelaten).

Box 2:

Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang) van de inkomstenbelasting. Over het totale belastbare inkomen uit box 2, wat bestaat uit het aanmerkelijk belang (meer dan 5%), betaal je Inkomstenbelasting.

In 2022 en 2023 betaal je over het belastbare inkomen uit box 2 26,9%.
Vanaf 2024 betaal je tot een belastbaar inkomen van € 67.000 24,5% belasting, daarboven 31%.

Bijvoorbeeld: je ontvangt elk jaar € 50.000,- dividend.

Het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang is € 50.000,-
In 2022 en in 2023 betaal je over dit gedeelte 26,9%, ofwel € 13.450,-
vanaf 2024 betaal je over dit gedeelte 24,5%, ofwel € 12.250,-

Per saldo betaal je in 2024 € 1.200,- minder belasting.

Vanaf 2024 betaal je, vanaf afgerond € 106.000,- belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, meer belasting dan in 2022 en 2023. Het is fiscaal voordeliger om, indien je belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang hoger is dan € 106.000,-, het uitkeren van dividend naar voren te halen.

Aftrekposten:

De algemene heffingskorting wordt verhoogd in 2023. Tot 2025 wordt de algemene heffingskorting vastgesteld aan de hand van het belastbare inkomen in box 1, vanaf 2025 tellen box 2 en 3 ook mee.

In 2022 heb je tot € 69.398 recht op de AHK. Het maximale kortingsbedrag is € 2.888,- en wordt tussen een belastbaar inkomen van € 21.318 en € 69.398 afgebouwd met 6,007%.
In 2023 heb je tot € 73.031 recht op de AHK. Het maximale kortingsbedrag is € 3.070,- en wordt tussen een belastbaar inkomen van € 22.660 en € 73.031 afgebouwd met 6,095%.

Stel, het belastbaar inkomen uit werk en woning is, net zoals in het voorbeeld van box 1 € 51.125,-.

In 2022 ontvang je € 1.097,- korting.
In 2023 ontvang je € 1.335,- korting.

Per saldo ontvang je in 2023 bij een belastbaar inkomen van € 51.125, € 238,- meer algemene heffingskorting.

De Arbeidskorting wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen box 1 (uit werk).

In 2022 heb je tot een inkomen van € 109.347,- recht op arbeidskorting. Het maximale kortingsbedrag is € 4.260,- en wordt tussen een inkomen van € 36.650,- en € 109.347,- afgebouwd met 5,86 %.

In 2023 heb je tot een inkomen van € 109.347,- recht op arbeidskorting. Het maximale kortingsbedrag is € 5.052,- en wordt tussen een inkomen van € 37.626,- en € 115.230,- afgebouwd met 6.51 %.

Stel, het belastbaar inkomen uit werk is, net zoals in het voorbeeld van box 1 € 50.000,-.

In 2022 ontvang je € 3.477,- korting.
In 2023 ontvang je € 4.246,- korting.

Per saldo ontvang je bij een belastbaar inkomen uit werk van € 50.000,- € 769,- meer arbeidskorting.

Op de Inkomensafhankelijke combinatiekorting heb je recht wanneer je een kind hebt, tot 12 jaar op 1 januari, die bij de gemeente staat ingeschreven op jouw woonadres. De korting is opnieuw afhankelijk van de inkomsten uit werk (loon). Het maximale kortingsbedrag is in 2022 € 5.219,- en in 2023 € 5.547,- vanaf een inkomen van € 27.350,-.

Per saldo ontvang je bij een belastbaar inkomen uit werk van € 50.000,- € 328,- meer korting.

Aftrekposten onderneming:

De zelfstandigenaftrek is in 2022 € 6.310,- en in 2023 € 5.030,-.

Per saldo ontvang je in 2023 € 1.280,- minder korting (let op, de zelfstandigenaftrek wordt van de winst afgetrokken, over dit bedrag betaal je Inkomstenbelasting).

De FOR wordt volledig afgeschaft en kan vanaf 2023 niet meer opgebouwd worden. Eerder opgebouwde FOR reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld.

De reiskostenvergoeding (privéauto die zakelijk gebruikt wordt) gaat omhoog van 19 naar 21 cent. Ofwel, ondernemers mogen 21 cent per zakelijke kilometer van de winst aftrekken. Werkgevers zijn niet verplicht om de kilometers van personeel te vergoeden. Worden jouw reiskosten wel gecompenseerd, dan kun je jouw werkgever vragen om een hogere vergoeding (aangezien vanaf 2022, 2 cent meer per kilometer onbelast vergoed mag worden).

Kabinetsplannen conclusie:

Ter compensatie van de hoge inflatie en de kostencrisis worden lagere inkomens via de toeslagen tegemoetgekomen. Via de Inkomstenbelasting worden d.m.v. heffingskortingen de lage en de middeninkomens tegemoet gekomen. Belastingplichtigen met een hoger inkomen (+ beleggingen) gaan meer belasting betalen. Het kabinet probeert de kostencrisis bovendien tegen te gaan door een prijsplafond voor de energieprijzen in te stellen.

Op de vraag of het genoeg is? In 2023 betalen belastingplichtigen met een laag tot modaal inkomen, minder loonheffing. Zij gaan er op achteruit, maar de schade blijft enigszins beperkt. Ondernemers uit het MKB worden het hardst geraakt en dat zie je op dit moment terug in de toenemende faillissementen.

Heb je vragen over de kabinetsplannen? Neem dan vooral contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet