De Inkomstenbelasting eenvoudig uitgelegd!

De Inkomstenbelasting eenvoudig uitgelegd - 123Onlineboekhouding

Inkomstenbelasting

Iedere belastingplichtige in Nederland betaalt 1 keer per jaar Inkomstenbelasting (IB). Je doet (vaak in het 2e kwartaal) aangifte voor het afgelopen jaar. De Inkomstenbelasting bestaat uit 3 boxen. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. In box 2 het inkomen uit aanmerkelijk belang en in box 3 het inkomen uit sparen en beleggen. In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in.

Onder de Inkomstenbelasting valt ook de winst (inkomsten) uit jouw onderneming. Heb je een eenmanszaak of een VOF, dan betaal je belasting over de winst. In de aangifte wordt het ondernemingsgedeelte apart weergegeven in box 1, maar je dient de aangifte als geheel in.

Box 1: Inkomen uit werk (winst uit onderneming) en woning

Voor belastingplichtigen die in loondienst zijn, bestaat het inkomen uit werk uit het brutoloon.
Over je brutoloon betaal je loonheffing. Om te voorkomen dat je bij de eindafrekening van de Inkomstenbelasting veel belasting in één keer moet betalen wordt elke maand (of week) loonheffing van jouw brutoloon ingehouden. Blijkt bij de eindafrekening van de Inkomstenbelasting dat er te veel of te weinig is ingehouden, dan krijg je geld terug of moet je betalen.

De belasting over de winst uit onderneming wordt niet elke maand ingehouden. Als ondernemer doe je er verstandig aan een (ongeveer 30) % van de winst te reserveren voor de Inkomstenbelasting.

Om het belastbaar inkomen uit woning te bepalen wordt het woningforfait berekend:
Het woningforfait is een percentage van de WOZ waarde van je woning. Is jouw WOZ waarde in 2022 hoger dan € 75.000,-? Dan wordt een percentage van 0,45% gerekend. Bij een WOZ waarde van € 300.000,- heb je een belastbaar inkomen van € 1.350. Heb je een hypotheek en betaal je rente, dan kan je de rente van het belastbaar inkomen aftrekken. Per saldo krijg je dan vaak belasting terug.

Over het totale belastbare inkomen uit box 1 dus: loon, winst onderneming en eigen woning cumulatief, betaal je Inkomstenbelasting. In 2022 betaal je:

Tot € 69.399,- 37,07 %.
Over het gedeelte boven € 69.399,- 45%

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

Aandeelhouders die meer dan 5% belang hebben in een onderneming betalen belasting over de voordelen van het aanmerkelijk belang. Onder voordelen vallen het ontvangen dividend en de verkoopwinst op aandelen. De te betalen belasting wordt bij de eindafrekening van de IB vastgesteld.

Over het totale voordeel, ofwel het belastbare inkomen uit box 2 betaal je 26,9 %.

Box 3: Inkomsten uit sparen en beleggen

InkomstenbelastingAls belastingplichtige betaal je belasting over de inkomsten uit sparen en beleggen. Simpel gezegd zijn dit jouw bezittingen minus schulden. Je bent belastingplichtig voor box 3 wanneer het saldo (bezittingen minus schulden) meer is dan € 50.650,-.

Bij bezittingen moet je denken aan: bank- en spaartegoeden, aandelen (belang minder dan 5%), een tweede woning en overige onroerende zaken (dus geen auto).

Bij schulden (langer dan één jaar) moet je denken aan:  Een lening voor een auto, een negatief saldo op een bankrekening, schulden voor financiering van een tweede woning (hypotheek van eigen woning niet).

Op jouw bank en spaartegoeden is het verwachte rendement (rente, inflatie etc.) in 2022 negatief, ofwel het rendement uit sparen wordt van het belastbare inkomen in box 3 afgetrokken. Over het belastbare inkomen uit beleggen, dus denk aan aandelen en een tweede woning, is het verwachte rendement ongeveer 5%. Over het belastbare inkomen uit box 3, dus je telt het rendement uit sparen en beleggen bij elkaar op, betaal je in 2022 31 %.

Aftrekposten (heffingskortingen):

Er zijn veel aftrekposten die je van het belastbare inkomen mag aftrekken. Logischerwijs betaal je door deze aftrekposten minder belasting. Hieronder vermelden wij 3 veel voorkomende heffingskortingen.

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting: Deze aftrekposten worden bij de verloningen, net zoals de loonheffingen, toegepast. Deze aftrekposten zorgen er dus voor dat er minder loonheffing wordt ingehouden. De algemene heffingskorting wordt vastgesteld aan de hand van het belastbare inkomen uit box 1. De arbeidskorting wordt uitsluitend vastgesteld aan de hand van het belastbaar inkomen uit werk.

De Inkomensafhankelijke combinatiekorting: Je hebt recht op de Inkomensafhankelijke combinatiekorting wanneer jouw kind, tot 12 jaar op 1 januari, bij de gemeente staat ingeschreven op jouw woonadres.

Aftrekposten (onderneming):

Startersaftrek, zelfstandigenaftrek: Startende ondernemers hebben (5 jaar na inschrijving) recht op starters- en zelfstandigenaftrek. Het is wel belangrijk dat de Belastingdienst jou ziet als ondernemer. Je moet bijvoorbeeld aan het urencriterium (1225 uur) voldoen.

MKB Winstvrijstelling De MKB winstvrijstelling (14%) mag je van de winst (na starters –en zelfstandigenaftrek) aftrekken.

Natuurlijk zijn er veel meer aftrekposten, en zitten er veel haken en ogen aan het belastbare inkomen uit box 1, 2 en 3. Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact met ons op!

Over inkomstenbelasting is nog veel meer te vertellen. De Rijksoverheid heeft er een aparte pagina over gemaakt: Inkomstenbelasting.

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet