Een NIWO verklaring halen doe je bij 123Onlineboekhouding!

Wat is de NIWO?

De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) is een vergunningverlener voor het wegtransport. Om de 5 jaar worden transportbedrijven getoetst of zij aan vier kwaliteitseisen voldoen:Financieel zit in ons DNA NIWO Verklaring

• Kredietwaardigheid • Betrouwbaarheid • Vakbekwaamheid • Reële vestiging

Een NIWO-Verklaring regel je bij 123onlineboekhouding.nl!Iemand is kredietwaardig wanneer je over voldoende middelen beschikt. Bij 1 auto dien je over € 9000,- aan vermogen te beschikken. Als je meer dan 1 auto hebt, moet je per auto over € 5.000,- extra vermogen beschikken. Het is zeer onverstandig om alvast te starten met koeriersdiensten zonder aan de wettelijke eisen te voldoen. De boetes voor het rijden zonder vergunning zijn erg hoog.

NIWO verklaring aanvragen.

Omdat 123Onlineboekhouding lid is van NOAB zijn wij bevoegd om een NIWO verklaring af te geven.
Op het moment dat je een NIWO vergunning wilt verkrijgen moet je kunnen aantonen dat je over voldoende vermogen beschikt. Dit kun je aantonen met een begin/tussentijdse balans en/of jaarcijfers. Deze stukken moeten daarnaast voorzien zijn van een samenstellingsverklaring. Deze verklaring kan door ons worden afgegeven. Wij toetsen of dit vermogen voldoet aan de gestelde eisen. Op het moment dat je hieraan voldoet en de verklaring hebt verkregen kun je een NIWO vergunning aanvragen bij de NIWO. Nu kun jij op een veilige en verantwoordelijke manier de weg op!

Wat lever je aan?

Voor de samenstellingsverklaring lever je het volgende aan:

 • De jaarrekening van het voorgaande jaar incl. toelichting op de balans
  (specificatie, aantal auto’s, waarderingsgrondslagen)
 • Beginbalans van het huidige jaar
 • Tussentijdse balans (vanaf nu)

Voor de NIWO aanvraag lever je het volgende aan:

 • De samenstellingsverklaring
 • Vakdiploma’s
 • Recente (maximaal twee maanden oud) verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De NIWO aanvraag kun je, inclusief de samenstellingsverklaring die je van ons krijgt, indienen bij NIWO via deze pagina: Eurovergunning aanvragen

Wil je een NIWO verklaring bij ons opvragen of heb je vragen over de NIWO vergunning? Neem dan contact met ons op!

Offerte NIWO Samenstellingsverklaring.

123Onlineboekhouding
regelt het voor je!

 • Nauwkeurig uitgevoerd door een boekhouder/belastingadviseur
 • Uitvoering fysiek dan wel digitaal mogelijk
 • Altijd de beste service als je hulp van ons nodig hebt.
Offerte NIWO aanvragen