Financieel zit in ons DNA bedrijfsadvies

Het is niet gemakkelijk om veranderingen door te voeren in een organisatie. Door jouw ondernemingsplannen te optimaliseren en de bedrijfsprocessen onder de loep te nemen kun je hierin weloverwogen beslissingen maken. De optimalisaties vergen veel tijd, energie en kennis. Erg handig als een professional je hierin ondersteunt door je passend bedrijfsadvies te geven.

Bedrijfsadvies - 123Onlineboekhouding

123Onlineboekhouding is jouw partner op dit gebied in de regio Hengelo. Besluit je om, net als veel andere ondernemers in de regio, met ons te gaan samenwerken, dan nemen wij uitgebreid de tijd om jouw organisatie in kaart te brengen en om jouw opties aan je voor te leggen.

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Bij het optimaliseren van jouw bedrijfsprocessen nemen wij de bedrijfsvoering van jouw onderneming onder de loep. Het doel is om de bedrijfsprocessen zo aan te passen dat de processen op een efficiëntere wijze uitgevoerd kunnen worden. Bij de één zal dit leiden tot meer structuur in de huidige manier van werken. Een gestructureerde werkwijze of proces is prettig en zorgt voor overzicht.

Je kunt gegevens beter vinden en bij vraagstukken kom je sneller tot een antwoord. Bij een ander leidt dit tot betere communicatie of afstemming binnen meerdere processen. Dit doet de werksfeer tussen meerdere afdelingen goed! Bij startende ondernemers zal de focus liggen op het ondernemingsplan. Je wordt ondersteund bij het opstellen, toetsen en verbeteren van het plan zodat jij een succesvol bedrijf kan runnen. Een bedrijfsproces optimaliseren levert je altijd wat op!

Financiële prognose als onderdeel van het bedrijfsadvies

Als ondernemer is het erg belangrijk om op lange termijn beslissingen te nemen. Er zullen dan management keuzes moeten worden gemaakt, die grote (financiële) consequenties op jouw organisatie kunnen hebben. Deze keuzes moeten verantwoord zijn, 123Onlineboekhouding biedt je hierin ondersteuning. De beslissingen hangen af van een aantal factoren, bijvoorbeeld:

  • is jouw bedrijf aan het groeien
  • Wie is mijn doelgroep
  • Wat zijn de ontwikkelingen in de markt.

Alles wordt geanalyseerd zodat wij met een passend advies kunnen komen. Natuurlijk moeten deze beslissingen realistisch en haalbaar zijn, wij bieden je een solide financiële prognose aan zodat er een weloverwogen beslissing gemaakt kan worden.

Een SWOT-analyse laten maken

Wij onderbouwen ons advies via een SWOT-analyse. Hierin worden de sterktes (strengths), zwaktes (weaknesses), kansen (oppurtunities) en bedreigingen (threats) uitgewerkt. Met de financiële prognose beoordelen wij of de nieuwe gekozen strategie haalbaar is, met de SWOT-analyse wordt de nieuwe strategie bepaald.

De interne factoren worden uitgebreid onderzocht. Lukt het bijvoorbeeld, binnen de huidige capaciteit, om een nieuw project binnen te halen, of moet hiervoor geïnvesteerd worden in personeel en/of machines. Misschien is het verstandiger om de plannen die je nu hebt, op te schuiven naar volgend jaar of misschien is het verstandiger/goedkoper om bepaalde processen uit te besteden.

De externe factoren worden ook uitgebreid onderzocht. Een logische externe factor is op dit moment de corona crisis. Leveringen uit het buitenland duren erg lang en worden steeds duurder. Misschien is het voor jou nu verstandig om naar het aanbod in Nederland te kijken en hier producten af te nemen of misschien is het verstandig om in andere middelen te investeren.
Bij 123Onlineboekhouding weet je dat de adviezen weloverwogen zijn en dat er rekening is gehouden met de haalbaarheid binnen jouw budget.

Belangrijke zaken zoals financiële prognoses, het doen van een financieringsaanvraag, ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan of het maken van een SWOT-analyse – voor bedrijfsadvies ben je bij ons aan het juiste adres.