Een liquiditeitsbegroting geeft jou inzicht in toekomstige inkomsten en uitgaven

Een liquiditeitsbegroting geeft jou inzicht in - 123Onlineboekhouding

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van je financiële situatie. Je wilt als ondernemer natuurlijk weten hoeveel winst je maakt, maar het is ook erg belangrijk om te weten hoeveel je in de toekomst te besteden hebt. Kun jij jouw kortlopende leningen (crediteuren) betalen? Kun jij aan het einde van het jaar investeren in die nieuwe computer? Benieuwd hoe je dit inzichtelijk krijgt, lees dan snel verder!

Een liquiditeitsbegroting, wat is het?

Als je liquide bent, kun je alle kortlopende verplichtingen, zoals crediteuren, op korte termijn betalen. Met een liquiditeitsbegroting begroot je hoe liquide je op elk gewenst moment bent. Ofwel, of je op elk gewenst moment je kortlopende verplichtingen kunt betalen. Stel je stelt een liquiditeitsbegroting op voor één jaar en hieruit blijkt dat de liquiditeit van je onderneming elke maand lichtjes daalt. Misschien is het dan tijd om actie te ondernemen en de uitgaven van de onderneming te reduceren.

Een liquiditeitsbegroting, hoe stel je die op?Hoe maak je een liquiditeitsbegroting?

Hier zijn de stappen die je kunt volgen om een liquiditeitsbegroting op te stellen:

 1. Identificeer de periode: Bepaal eerst de periode waarvoor je de liquiditeitsbegroting wilt opstellen. Dit kan een maand, kwartaal of zelfs een heel jaar zijn. Het is belangrijk om een realistische en relevante periode te kiezen.
 2. Verzamel gegevens: Verzamel alle nodige financiële gegevens, zoals inkomsten, uitgaven, leningen, investeringen en andere bronnen van cashflow. Deze informatie kan afkomstig zijn van eerdere financiële overzichten, facturen, bankafschriften en andere relevante documenten.
 3. Voorspel de inkomsten: Analyseer je verwachte inkomstenbronnen gedurende de gekozen periode. Dit kan onder meer verkoopprognoses, contracten, abonnementen, rente-inkomsten en andere vormen van cashflow omvatten. Zorg ervoor dat je rekening houdt met seizoensgebonden schommelingen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op je inkomsten.
 4. Schat de uitgaven in: Maak een lijst van alle verwachte uitgaven gedurende de gekozen periode. Dit omvat kosten zoals huur, salarissen, leveranciersbetalingen, belastingen, leningaflossingen en andere operationele kosten. Houd rekening met zowel vaste als variabele kosten en eventuele geplande investeringen.
 5. Bereken de nettocashflow: Trek de totale verwachte uitgaven af van de totale verwachte inkomsten om de nettocashflow per periode te berekenen. Een positieve nettocashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgaat, terwijl een negatieve nettocashflow aangeeft dat er mogelijk een liquiditeitstekort kan ontstaan.
 6. Begin met het opstellen van de begroting: Stel een spreadsheet of gebruik financiële software om je liquiditeitsbegroting op te stellen. Maak kolommen voor elke periode (bijv. maand) en rijen voor inkomsten, uitgaven en nettocashflow.
 7. Voeg de inkomsten toe: Vul de inkomstengegevens in voor elke periode op basis van je eerdere schattingen. Zorg ervoor dat je rekening houdt met de verwachte timing van de ontvangsten.
 8. Voeg de uitgaven toe: Vul de uitgavengegevens in voor elke periode op basis van je eerdere schattingen. Wees realistisch en zorgvuldig bij het invullen van de bedragen en de timing van de betalingen.
 9. Bereken de nettocashflow: Voor elke periode, trek je de totale verwachte uitgaven af van de totale verwachte inkomsten om de nettocashflow te berekenen.
  Registreer deze waarden in de bijbehorende rijen.
 10. Beginbalans en eindbalans: Als je begint met de liquiditeitsbegroting voor de eerste periode, moet je de beginbalans invoeren. Dit is het bedrag aan liquide middelen dat aan het begin van de periode beschikbaar is. Voor de volgende periodes wordt de eindbalans van de vorige periode de beginbalans. Voeg eventuele externe financiering toe, zoals leningen of kapitaalinjecties, aan de beginbalans.
 11. Bereken de eindbalans: Bereken de eindbalans voor elke periode door de beginbalans op te tellen bij de nettocashflow. Dit geeft je het beschikbare bedrag aan liquide middelen aan het einde van elke periode.
 12. Beoordeel de liquiditeitspositie: Analyseer de liquiditeitspositie op basis van de eindbalans voor elke periode. Als de eindbalans positief is, betekent dit dat je voldoende liquide middelen hebt om aan je verplichtingen te voldoen. Als de eindbalans negatief is, kan dit duiden op een mogelijk liquiditeitstekort.
 13. Neem corrigerende maatregelen: Als je een negatieve eindbalans hebt geïdentificeerd, moet je corrigerende maatregelen nemen. Dit kan het herzien van je uitgaven, het zoeken naar extra inkomstenbronnen, het overwegen van kortetermijnleningen of het onderhandelen van betalingsvoorwaarden met leveranciers omvatten. Pas je liquiditeitsbegroting aan om de effecten van deze maatregelen weer te geven.
 14. Monitor en herzie regelmatig: Een liquiditeitsbegroting is een dynamisch instrument. Monitor regelmatig je werkelijke cashflow ten opzichte van je begroting en herzie de begroting indien nodig. Door de werkelijke gegevens te vergelijken met je prognoses, kun je nauwkeurigere voorspellingen maken en beter inspelen op veranderingen.

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting vereist een grondige analyse van je inkomsten- en uitgavenpatronen, evenals een goed begrip van je financiële positie. Het kan handig zijn om financiële software of spreadsheets te gebruiken om het proces te vergemakkelijken en nauwkeurige berekeningen te maken. Door regelmatig je liquiditeitsbegroting bij te werken en te volgen, kun je een beter inzicht krijgen in de cashflow van je bedrijf en proactief handelen om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Ook de Kamer van Koophandel heeft nog wat tips en voorbeelden voor je, die vind je hier:
Tips en voorbeelden voor het maken van een liquiditeitsbegroting

Ondernemingsplan

Financiële begrotingen maken deel uit van het financiële plan in een ondernemingsplan. Het is bij de aanvraag, van bijvoorbeeld een lening bij de bank of voor investeerders, belangrijk dat je een ondernemingsplan en dus ook een financieel plan paraat hebt.

We hebben nog een uitgebreider blogbericht over het maken van begrotingen. Wil je meer weten, dan kun je hier nog veel meer informatie vinden: Begrotingen maken

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een financiële begroting, of heb je overige vragen? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet