Waar moet een werkgever zich aan houden bij een arbeidsovereenkomst?

Waar moet een werkgever zich aan houden bij een arbeidsovereenkomst - 123Onlineboekhouding

Als werkgever heb je een aantal wettelijke regels waar jij je, naast de afspraken in een arbeidsovereenkomst, aan moet houden. Hieronder vind je een kleine opsomming van een aantal regels.

De wettelijke regels van het burgerlijk wetboek

In het burgerlijk wetboek (Boek 7) staan regels over opzegtermijnen, ontslag, vakantie en proeftijd.
Hier kan alleen van worden afgeweken als dit in het CAO of arbeidsovereenkomst wordt vermeld.

De Arbeidsomstandighedenwet

In deze wet staan de doelen vastgesteld voor de veiligheid en gezondheid in jouw bedrijf. Er staan geen concrete regels maar algemene bepalingen in deze wet. In deze wet wordt gesteld dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De werkgever is uiteindelijk wel eindverantwoordelijk.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In deze wet wordt het minimumloon en het minimumvakantiebijslag bepaald. Dit is ook afhankelijk van het CAO. De inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan bij jou een inspectie doen. Stellen zij vast dat jij jouw werknemers onderbetaalt, dan kunnen zij werkgevers een boete opleggen. Heb je het vermoeden dat jij als werknemer wordt onderbetaald? Dan kun je een anonieme melding maken bij het SZW.

De Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet staan de regels over werktijden en rusttijden. Je mag werknemers die ouder zijn dan 18 per dag 12 uur laten werken en per week maximaal 60 uur. Werknemers mogen echter niet iedere week 60 uur werken. Je mag gemiddeld maximaal 48 uur werken over een periode van 16 weken en gemiddeld maximaal 55 uur werken over een periode van 4 weken. Er zijn uitzonderingen bij seizoenswerk of onverwachte situaties. Voor pauzes geldt, op het moment dat je langer dan 5,5 uur werk hebt verricht, heb je recht op minimaal 30 minuten pauze. Hier kan van afgeweken worden in de CAO.

Salaris

Op het moment dat een werkgever een loonbetaling verricht moet het salaris van een werkgever gespecificeerd worden op een loonstrook. Een loonstrook bestaat onder andere uit;

  • Persoonlijke gegevens van de werkgever en werknemer,
  • Het brutoloon inclusief specificatie (dus waaruit is het brutoloon opgebouwd),
  • Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag,
  • De periode waarvoor je betaald krijgt + het aantal uren.

De werkgever moet loonbetalingen op tijd verrichten. Als een werkgever door nalatigheid te laat loon uitbetaalt, kun je aanspraak maken op verhoging.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet