Wetswijzigingen voor mkb per 1 januari 2021

Wetswijzigingen voor mkb per 1 januari 2021 - min

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mkb’ers te maken met nieuwe wetten en regels. Zo moet de nieuwe franchisewet zorgen voor een betere balans tussen de belangen van franchisegevers en franchisenemers. Een bedrijfspand kopen wordt duurder. En een nieuwe wet moet voorkomen dat mkb’ers die in zwaar weer zitten failliet gaan. Dit verandert er in 2021 voor het mkb.

 1. Zelfstandigenaftrek omlaag
 2. Franchisewet vervangt franchisecode
 3. Buitenlands personeel krijgt makkelijker verblijfsvergunning
 4. Reclame- en uitstalverbod voor tabak
 5. Faillissement makkelijker te voorkomen
 6. Bedrijfspand kopen duurder
 7. Meldplicht bij belastingontwijking en -ontduiking
 8. Steun voor investerende bedrijven
 9. Corona: regelingen en maatregelen lopen door

1. Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek voor 2021 is 6.670 euro. Dat is 360 euro lager dan de 7.030 euro in 2020. Maak jij gebruik van de zelfstandigenaftrek? Dan ga je er ondanks deze verlaging weinig tot niets op achteruit. Dat komt doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting komend jaar stijgen en zo de lagere zelfstandigenaftrek compenseren.

Je hebt recht op zelfstandigenaftrek als je minstens 1.225 uur per jaar in je bedrijf stopt en de Belastingdienst je als ondernemer ziet. Sinds 2020 verlaagt het kabinet de aftrek ieder jaar. De laatste verlaging staat gepland voor 2036, dan is de zelfstandigenaftrek 3.240 euro.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

2. Franchisewet vervangt franchisecode

Vanaf 1 januari 2021 vervangt de nieuwe franchisewet de huidige franchisecode. De nieuwe wet moet de ongelijke verhoudingen tussen franchisenemer en franchisegever gelijktrekken.

Ga jij van start met een franchiseonderneming? Dan hebben jij en je franchisegever vanaf volgend jaar een uitgebreidere informatieplicht dan nu. Voor je een franchisecontract ondertekent moeten de partijen alle voor de samenwerking relevante financiële informatie op tafel leggen. Deze informatieplicht geldt zo lang de samenwerking duurt, ook als tussentijds iets wijzigt. Voor deze wijzigingen komen instemmingsregels. Nu is het nog zo dat een franchisegever ongevraagd zaken mag wijzigen, vanaf volgend jaar is dat verleden tijd.

Wil je stoppen met je franchiseonderneming? Dan geldt vanaf volgend jaar een concurrentiebeding van maximaal 1 jaar. Daarbij mag de franchisegever je niet dwingen de onderneming voor een ongunstig bedrag te verkopen.

De regels gelden voor een contract dat je na 1 januari 2021 afsluit. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

3. Buitenlands personeel krijgt makkelijker verblijfsvergunning

Heb jij een jong innovatief bedrijf? Dan kun je vanaf 1 januari 2021 makkelijker buitenlands personeel met specifieke kennis aannemen. Dit kan nu vaak nog niet, omdat innovatieve startups in de opstartfase nog niet het salaris kunnen betalen dat nodig is om een verblijfsvergunning voor een kennismigrant te krijgen. Met de nieuwe verblijfsregeling voor startups krijg je die verblijfsvergunning wel, omdat je buitenlands personeel een lager salaris mag geven. Dit salaris moet je dan wel aanvullen met een aandeel in je bedrijf.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

4. Reclame- en uitstalverbod voor tabak

De (voorlopig) laatste maatregel om het aantal rokers te verminderen is het reclameverbod voor speciaalzaken die, naast andere producten, ook tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen. Reclame maken mag ook niet aan de gevel van een pand.
Je hebt een speciaalzaak als je een afsluitbare eigen toegang, een assortiment van minstens 90 soorten tabaksproducten of aanverwante producten en een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 10 m2 hebt. Stond je voor 2001 als tabakszaak of voor 20 mei 2016 als elektronische sigarettenzaak ingeschreven in het KVK Handelsregister? Dan geldt een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 10 m².

Het reclameverbod geldt niet voor NVWA-geregistreerde

 • speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen.
 • bestaande kleine zaken die meer dan 75% omzet uit tabaksproducten halen.

Dit verbod is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, waarmee het kabinet onder andere het aantal rokers in Nederland wil terugdringen. Je leest er meer over in het artikel: Aan deze tabaksregels moet je voldoen.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

5. Faillissement makkelijker te voorkomen

Vanaf 1 januari 2021 kun je, als je in financiële problemen zit, je schuldeiser een akkoord aanbieden om de schulden van je bedrijf mee te herstructureren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) – heeft als doel faillissementen te voorkomen.

Als de rechter het akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden, ook als ze het er niet mee eens zijn. Het kan dus gebeuren dat een schuldeisers tegen zijn wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

6. Bedrijfspand kopen duurder

Voor bedrijfspanden en tweede woningen gaat de overdrachtsbelasting omhoog, van 6% naar 8%. Koop je bijvoorbeeld een pand om te beleggen of een pand voor je bedrijf? Dan betaal je vanaf 1 januari 2021 meer belasting.

Starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer als ze een bestaande koopwoning kopen of krijgen. Tot nu toe betaalden alle particulieren 2% van het aankoopbedrag als overdrachtsbelasting. In 2021 geldt dat percentage alleen nog voor niet-starters en starters boven de 35 jaar.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

7. Meldplicht bij belastingontwijking en -ontduiking

Ben jij als belastingadviseur, advocaat, accountant, notaris of financieel adviseur betrokken bij een fiscale constructie waarbij inwoners van verschillende landen betrokken zijn en die gebruikt kan worden voor belastingontwijking? Dan moet je deze grensoverschrijdende constructie vanaf 1 januari 2021 binnen 30 dagen melden aan de Belastingdienst. Het gaat om constructies die bijvoorbeeld voordeel opleveren voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting en schenkbelasting. Als je de constructie niet meldt, kun je een boete krijgen.

De meldplicht gaat met terugwerkende kracht in. Dit betekent dat je constructies waarbij je betrokken geweest bent:

 • vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020, meldt tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021;
 • vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021, meldt tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021.

8. Steun voor investerende bedrijven

Met de baangerelateerde investeringskorting (BIK) – wil het kabinet ondernemers stimuleren te investeren in bedrijfsmiddelen. Als je investeert in bijvoorbeeld machines, computersystemen of een wagenpark, krijg je een korting van:

 • 3% van het investeringsbedrag bij investeringen onder de 5.000.000 euro per kalenderjaar. Er geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag.
 • 2,44 % van het investeringsbedrag bij investeringen boven de 5.000.000 euro per kalenderjaar. Deze korting kun je verrekenen via de loonheffing en geldt alleen voor investeringen die je tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 doet.

9. Corona: regelingen en maatregelen lopen door

Om mkb’ers die getroffen zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, stelt de overheid verschillende regelingen beschikbaar die ook in 2021 doorlopen. Zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Meer over corona en ondernemen vind je bij het KVK Coronaloket.

* Inwerkingtreding van deze (wets)wijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 


Bron:
KVK.

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet