Voorzieningen voor kleine ondernemingen

Voorzieningen voor kleine ondernemingen - 123Onlineboekhouding

Met een voorziening haal je kosten die je in een ander jaar verwacht te maken naar voren, waardoor je in het huidige jaar minder belasting hoeft te betalen, dit klinkt misschien als uitstel van executie, maar een voorziening kan in een aantal gevallen, in het huidige jaar, voordelig voor jou uitpakken.

1. Je verwacht het huidige jaar meer winst te maken dan het volgende jaar.
2. Door kosten naar voren te halen betaal je geen belasting in een hogere schijf.
3. Je zit krap en je verwacht de te betalen inkomstenbelasting van het huidige jaar, volgend jaar niet te kunnen betalen.

Op dit moment is het  verstandig om voorzieningen te treffen wanneer je het huidige jaar meer winst verwacht te maken dan het volgende jaar. Dit komt mede door de dalende belastingtarieven van de vennootschapsbelasting. Let wel op, de kosten die je in het huidige jaar verantwoord, kun je het volgende jaar niet van de winst aftrekken. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik jou naar dit artikel.

Voorwaarden voorziening

1. “De uitgaven moeten hun oorsprong vinden in kosten die zich naar feiten en omstandigheden in de periode voor de balansdatum hebben voorgedaan.”
2. “De uitgaven moeten ook overigens aan deze periode zijn toe te rekenen.”
3. “Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven ook daadwerkelijk zuilen worden gedaan.”

Ofwel, je moet kunnen onderbouwen dat de kosten al wel zijn gemaakt, maar nog niet tot een uitgave hebben geleid. Het moet daarnaast aantoonbaar zijn dat de uitgave op afzienbare termijn plaats gaat vinden.

Veel voorkomende voorzieningen


Kleine bedrijven komen minder snel voor een voorziening in aanmerking, een klein bedrijf kan in aanmerking komen voor:


Dubieuze debiteuren


Op het moment dat een betaling van een debiteur uitblijft mag deze worden afgeboekt via de post dubieuze debiteuren. De omzet die je hebt verantwoord mag je dan (gedeeltelijk) teniet doen.
De waarde hiervan moet naar een redelijk oordeel van de ondernemer worden bepaald. In praktijk worden vaak met percentages gewerkt.

Bijvoorbeeld:
is de betaling van de factuur 2 maand na factuurdatum nog steeds uitgebleven? Dan wordt er 25% afgewaardeerd. is de vordering na 3 tot 6 maand nog steeds niet voldaan?, dan wordt 50% afgewaardeerd enzovoort.

Is een vordering definitief oninbaar, bijvoorbeeld naar aanleiding van faillissement, vergeet dan de omzetbelasting niet terug te vragen bij de Belastingdienst!

Groot onderhoud

Voorzieningen voor groot onderhoud kunnen vaak worden getroffen wanneer je in het bezit bent van een bedrijfspand. Bij een voorziening voor groot onderhoud moet je denken aan periodieke kosten zoals schilderwerk, machinereparaties en liftonderhoud.


Garantievoorziening


Je komt voor een garantievoorziening in aanmerking wanneer je producten verkoopt waarop de garantieregeling van toepassing is. Wordt deze garantieregeling aan een klant kenbaar gemaakt, dan heb jij recht op deze voorziening. De hoogte van deze voorziening is vaak een % van de totale verkopen. In praktijk wordt vaak 1 of 2 % van de omzet gehanteerd.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet