Wat houdt schuldhulpverlening precies in?

Schuldhulpverlening Twente

Schuldhulpverlening, een woord waar nogal een taboe op heerst. Maar soms kunnen mensen met problematische schulden er nu eenmaal niet alleen uitkomen. Juist dan biedt schuldhulpverlening een uitkomst. Heb jij hulp nodig bij een moeilijke financiële situatie? Met schuldhulpverlening Enschede bieden wij hulp en advies bij schulden. Lees hier alles wat je moet weten over schuldhulpverlening, wat het inhoudt en hoe je ervoor in aanmerking komt.

Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is een traject waarin mensen geholpen worden met lastige financiële situaties. Het helpt hen om schulden af te lossen in vrijwillige samenwerking met de schuldeisers. Het traject bestaat meestal uit twee fases.

De eerste fase noemt men de stabilisatie fase. In deze fase ga je samen met de schuldhulpverlener alles in kaart brengen. Dit doe je om de kans van slagen te vergroten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar alle kosten en vaste lasten, het inkomen en het precieze probleem dat heeft geleid tot de schulden. Er vindt ook een intake plaats waarin de zelfredzaamheid wordt gemeten. Het doel van de eerste fase is om duidelijk in beeld te hebben waar jij hulp bij nodig hebt en in welke mate. Samen met de schuldhulpverlening Enschede wordt er een plan van aanpak gemaakt.

In de tweede fase, genaamd ‘schuldregeling’ biedt schuldhulp Enschede een helpende hand bij het contact leggen met de schuldeisers. Vaak wordt er dan een betalingsvoorstel gedaan. Als de schuldeisers akkoord gaan en de schuldenaar voldoet aan de eisen, dan kan het aflossen beginnen. In principe lost iemand nooit meer dan tussen de drie en vijf jaar af. Het streven is natuurlijk om alle schulden binnen deze periode volledig af te lossen.

Voor wie is schuldhulp Enschede?

Financieel zit in ons DNA SchuldhulpverleningEen achterstallige huur, opstapelende rekeningen, een verkeerde lening afgesloten of gewoon even krap bij kas?  Het hebben van geldproblemen kan iedereen overkomen. Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS, die aantonen dat het aantal Nederlanders met schulden ieder jaar toeneemt. Maar wat de reden voor schulden dan ook mag zijn, schuldhulpverlening Enschede is er voor iedereen. Wanneer je zelf niet meer het overzicht hebt in de financiën kan schuldhulp Enschede helpen.

Je kunt schuldhulp het beste zien als een bedrijf dat tijdelijk jouw vermogen overneemt om ervoor te zorgen dat jij weer in een stabiele financiële situatie terecht komt. Wanneer je een schuldhulpverlener inschakelt, kom je terecht in een schuldhulpverleningstraject. Dat is de bepaalde periode waarin de schuldhulpverlening jouw vermogen beheert en werkt aan de financiële problemen totdat deze zijn verholpen. 

Schuldhulpverlening of schuldhulpsanering?

Schuldhulpverlening en schuldhulpsanering zijn beide vormen van hulp die gericht zijn op het oplossen van financiële problemen en het beheersen van schulden. Hoewel ze vergelijkbare doelen hebben, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide.

Schuldhulpverlening is een bredere term die verwijst naar het proces waarbij mensen met schulden ondersteuning krijgen bij het oplossen van hun financiële problemen. Het is gericht op het bieden van advies, begeleiding en het vinden van passende oplossingen om de schuldenlast te verminderen. Schuldhulpverlening kan plaatsvinden bij gemeentelijke instanties, maatschappelijke organisaties of particuliere schuldhulpverleners. Het omvat vaak activiteiten zoals budgettering, het opstellen van een schuldenoverzicht, het onderhandelen met schuldeisers en het treffen van betalingsregelingen.

Schuldhulpsanering, daarentegen, verwijst specifiek naar een wettelijke regeling voor schuldsanering, ook wel bekend als de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit is een juridisch proces dat bedoeld is voor mensen met problematische schulden die niet in staat zijn om hun schulden op eigen kracht af te lossen. Schuldhulpsanering is bedoeld als laatste redmiddel en kan alleen worden ingezet als andere vormen van schuldhulpverlening niet voldoende effectief zijn gebleken.

Het proces van schuldhulpsanering houdt in dat een schuldenaar via de rechter wordt toegelaten tot de Wsnp, waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om het financiële beheer over te nemen. Gedurende een periode van drie jaar (meestal) wordt er geprobeerd zoveel mogelijk schulden af te lossen. Na afloop van deze periode kan een schuldenaar onder bepaalde voorwaarden een schone lei krijgen, waarbij de resterende schulden worden kwijtgescholden.

Kort samengevat is schuldhulpverlening een breder begrip dat verwijst naar alle vormen van hulp bij schulden, terwijl schuldhulpsanering specifiek verwijst naar het juridische proces van schuldsanering via de Wsnp. Schuldhulpverlening is in veel gevallen een eerste stap om schulden aan te pakken, terwijl schuldhulpsanering een laatste redmiddel kan zijn voor mensen met ernstige financiële problemen.

Conclusie: schuldhulpverlening Enschede

Hulp nodig hebben bij financiële problemen is niks om je voor te schamen. Wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet, is het fijn als je een schuldhulpverlener inschakelt om samen even alles op een rijtje te zetten en van die vervelende geldproblemen af te komen. Je kunt dan kiezen voor schuldhulp of schuldsanering. Dat laatste kan alleen als je zeker weet dat je de komende jaren hetzelfde inkomen houdt. Bovendien moet de hulp verlenende instantie ook bereid zijn om het bedrag ‘voor te schieten’ aan de schuldeisers. Met schuldhulpverlening bij 123Onlineboekhouding helpen wij jou om je financiële zaakjes weer op orde te krijgen. Wij zorgen ervoor dat jij er weer bovenop komt!

Heb je nog vragen? Zoek gerust contact met ons, we zitten klaar voor je!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet