Je wilt met jouw onderneming stoppen, waar moet je rekening mee houden?

Je wilt met jouw onderneming stoppen, waar moet je rekening mee houden - 123Onlineboekhoudig

Het beëindigen van een onderneming is een complex proces dat zorgvuldige planning en overweging vereist. Hieronder volgt een uitgebreide en diepgaande lijst van zaken waarmee je rekening moet houden bij het stopzetten van de onderneming:

 1. Juridische procedures: Controleer de wettelijke vereisten en procedures voor het stopzetten van een bedrijf in uw rechtsgebied. Mogelijk moet je formele stappen ondernemen, zoals het indienen van beëindigingsdocumenten bij de juiste overheidsinstanties of het informeren van belanghebbenden, zoals klanten, werknemers en leveranciers.
 2. Contractuele verplichtingen: Ga alle lopende contracten, overeenkomsten en leases na die je bedrijf heeft. Bekijk de voorwaarden met betrekking tot de beëindiging en zorg ervoor dat je alle verplichtingen nakomt. Neem indien nodig contact op met de andere partijen om overeenstemming te bereiken over de beëindiging van de contracten.
 3. Werknemers: Informeer je werknemers tijdig over je beslissing om te stoppen met het bedrijf. Hou je aan de arbeidswetgeving met betrekking tot het beëindigen van arbeidsovereenkomsten en zorg voor een eerlijke en respectvolle afhandeling. Overweeg de gevolgen voor werknemers, zoals eventuele ontslagvergoedingen, uitbetaling van vakantiedagen en het verstrekken van referenties.
 4. Schulden en leningen: Breng alle financiële verplichtingen in kaart, zoals leningen, openstaande rekeningen en schulden aan leveranciers. Ontwikkel een plan om alle schulden af te betalen en onderhandel indien nodig met crediteuren over afbetalingsregelingen. Houd er rekening mee dat je mogelijk persoonlijk aansprakelijk bent voor bedrijfsschulden, afhankelijk van de juridische structuur van je onderneming.
 5. Belastingverplichtingen: Raadpleeg een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je alle vereiste belastingaangiften indient en aan je belastingverplichtingen voldoet bij het beëindigen van je bedrijf. Bepaal of er belastingvoordelen of -verplichtingen zijn in verband met het stopzetten van je bedrijf en plan dienovereenkomstig.
 6. Inventaris en activa: Maak een inventarisatie van je bedrijfsmiddelen, zoals apparatuur, voorraden, inventaris en intellectueel eigendom. Bepaal wat je wil doen met deze activa en ontwikkel een strategie om ze te liquideren, te verkopen, over te dragen of op andere wijze af te handelen.
 7. Intellectueel eigendom: Bescherm je intellectuele eigendom (zoals handelsmerken, octrooien of auteursrechten) tijdens het beëindigingsproces. Zorg ervoor dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen en neem de nodige stappen om je eigen intellectuele eigendom te beschermen. Overweeg of je jouw intellectuele eigendom wilt overdragen, verkopen of licenties wilt verstrekken aan andere partijen.
 8. Klantcommunicatie: Informeer je klanten tijdig over je besluit om je bedrijf te beëindigen. Stel een communicatieplan op om hen op de hoogte te stellen en eventuele lopende verplichtingen af te handelen. Probeer indien mogelijk klanten over te dragen aan andere bedrijven of alternatieve oplossingen aan te bieden om de overgang voor hen zo soepel mogelijk te maken.
 9. Archivering en documentatie: Zorg ervoor dat je alle belangrijke bedrijfsdocumenten en administratie op orde hebt. Archiveer financiële gegevens, contracten, belastingaangiften en andere relevante documenten volgens de wettelijke vereisten. Bewaar deze documenten gedurende de vereiste periode, omdat je mogelijk toegang nodig hebt tot archieven voor juridische, belastingtechnische of andere doeleinden.
 10. Exitstrategie en nalatenschap: Denk na over je exitstrategie en de nalatenschap van je bedrijf. Overweeg of je activa wilt verkopen, je bedrijf wilt overdragen aan een opvolger of het eigendom wilt liquideren. Als je waardevolle kennis of ervaring hebt opgebouwd, overweeg dan hoe je die kunt behouden of delen met anderen, zoals door mentorprogramma’s, advisering of publicaties.
 11. Emotionele impact: Het beëindigen van een bedrijf kan een emotioneel proces zijn. Wees voorbereid op de impact ervan op jezelf en op anderen die betrokken zijn bij jouw onderneming, zoals werknemers, partners of familieleden. Zorg voor de nodige ondersteuning en overweeg het inschakelen van professionele hulp, zoals een coach of counselor, om je te begeleiden tijdens dit proces.

Ga je met je onderneming stoppen, moet jij je uitschrijven bij de KVK die dit vervolgens meldt aan de belastingdienst. Je moet vervolgens fiscaal afrekenen met de belastingdienst.

Dit houdt in dat je:

 • De administratie van jouw onderneming moet sluiten.
 • De administratie nog 7 jaar moet bewaren.
 • De jaarstukken tot en met het stoppen van jouw bedrijf moet opmaken.
 • Je aangifte inkomstenbelasting voor het laatste jaar indient.
 • Na de eindberekening een slotaangifte btw doet.

Stakingswinst voor de inkomstenbelasting

Daarnaast moet voor de aangifte inkomstenbelasting stakingswinst worden berekend. Dit is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke waarde van jouw onderneming. Dit gedeelte wordt aangemerkt als winst en hier moet je dus belasting over betalen. Je kunt in aanmerking komen voor stakingsaftrek, dit is een aftrekpost waardoor je minder belasting betaald over de stakingswinst, als je bedrijf winst maakt en je bedrijf tot het moment van stoppen nog steeds winst maakt.

Slotaangifte voor de omzetbelasting

Alle voorraden en bedrijfsmiddelen worden overgezet naar jouw privévermogen. Je levert deze middelen aan jou privé. Als je voor deze middelen btw hebt teruggekregen in de vorm van voorbelasting moet je deze btw alsnog terugbetalen.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet