Vanaf 1 augustus is de informatieplicht op de arbeidsvoorwaarden uitgebreid

De informatieplicht op de arbeidsvoorwaarden uitgebreid - 123Onlineboekhouding

Op 1 augustus 2022 heeft het kabinet nieuwe regels over de arbeidsvoorwaarden doorgevoerd. Onder andere de werktijden, de werkplek en het salaris moeten beter omschreven worden in het arbeidscontract om aan de eisen in overeenstemming met de EU-richtlijnen, gericht op transparantie, te voldoen. Benieuwd wat er allemaal verandert? Lees dan snel verder!

In dit artikel behandelen wij:

  1. De uitbreiding van de informatieplicht
  2. Kosteloze opleiding
  3. Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

De uitbreiding van de informatieplicht

Bij de uitbreiding van de Informatieplicht moet de informatie over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden verduidelijkt. Een aantal voorbeelden zijn:

  • – Indien er sprake is van proeftijd moet de duur en de voorwaarden worden gespecificeerd;
  • – aanspraak op vakantie of ander betaald verlof;
  • – informatie over het opleidingsbeleid;
  • – procedure bij ontslag incl. opzegtermijn.

Daarnaast moet een werkgever, bij een onvoorspelbaar werkpatroon (oproepbasis), in het contract vastleggen op welke dagen de werknemer opgeroepen kan worden en binnen welk termijn. Buiten het tijdvak en buiten het vastgestelde oproeptermijn mag een werknemer weigeren.

Bij niet-nakoming kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor schade, echter is de geleden schade wel lastig vast te stellen. Nieuwe medewerkers moeten een week of maand na indiensttreding van bovenstaande informatie worden voorzien. Werknemers die voor 1 augustus 2022 in loondienst zijn moeten, als zij om bovenstaande informatie vragen, na 1 maand van bovenstaande informatie worden voorzien.
De informatie moet schriftelijk, bijvoorbeeld via een arbeidscontract, of elektronisch (elektronische handtekening) worden verstrekt.

Kosteloze opleiding

Verplichte opleidingen die benodigd zijn om een functie uit te kunnen oefenen zijn vanaf 1 augustus kosteloos voor de werknemer. Daarnaast moet de opleiding of cursus, indien mogelijk, tijdens werktijd gevolgd worden. Je spreekt van een verplichte opleiding wanneer een cursus of een certificaat benodigd is om een functie te mogen uitoefenen. Bijvoorbeeld, financiële dienstverleners dienen zich te houden aan de Wet op het financieel toezicht. Om aan de wet te voldoen moet het personeel, middels scholing, worden opgeleid om de wet ten uitvoer te brengen.
Een werkgever is in dat geval verplicht om opleidingen of cursussen kosteloos en indien mogelijk tijdens werktijd aan te bieden.

Studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen die zijn overeengekomen voor 1 augustus 2022 zijn per heden nietig, ofwel ongeldig.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Nevenwerkzaamhedenbedingen die voor 1 augustus golden kunnen nietig verklaard worden. Je spreekt van nevenwerkzaamheden wanneer je tijdens het dienstverband elders werkzaamheden of activiteiten verricht. Nevenwerkzaamheden kunnen alleen op grond van een objectieve rechtvaardiging worden verboden. Denk aan veiligheid of gezondheidsrisico’s en het vermijden van belangenconflicten.

Bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen, dus bedingen die voor 1 augustus zijn overeengekomen,  blijven van kracht. Wanneer je als werkgever beroep doet op het beding kan de rechter, als het geen objectieve rechtvaardiging betreft, het beding nietig verklaren.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet