šŸ¤• Wat te doen bij ziekteverzuim?

Wat te doen bij ziekteverzuim - 123Onlineboekhouding

Effectief ziekteverzuimbeheer: essentiƫle overwegingen voor werkgevers en ondernemers

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, ben je als werkgever in de meeste gevallen verplicht om het loon door te betalen. Je bent als werkgever verplicht minimaal 70 % van het brutoloon uit te betalen. In een arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage overeengekomen worden. Een ander percentage kan tevens wettelijk vastgelegd zijn in de cao, ofwel het is afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent. Let hier wel op, wanneer 70% van het brutoloon lager is dan het minimumloon moet je minimaal het minimumloon uitbetalen. In sommige gevallen betaalt het UWV een ziektewetuitkering uit. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wanneer je in aanmerking komt voor het No-riskpolis. Dit is van toepassing wanneer jouw werknemer een handicap heeft of bij langdurige ziektes in het verleden.
  • Ziekte door zwangerschap of bevalling.
  • Ziekte door orgaandonatie(s).

Re-integratie traject

Na 2 jaar komt de werknemer in aanmerking voor de WIA (of WAJONG) die wordt betaald door het UWV. Het UWV ziet dit als laatste redmiddel en wilt dit indien mogelijk voorkomen. Een werknemer is daarom verplicht een werknemer de gelegenheid te geven om te re-integreren. Jij als werkgever bent hier verantwoordelijk voor. Kun je na 2 jaar niet aantonen dat je de werknemer genoeg gelegenheid hebt geboden om te re-integreren, dan heeft de werknemer geen recht op de WIA. Als werkgever ben je dan verplicht om het loon, ook na 2 jaar, door te betalen.

Arbodienst

Lukt het via het re-integratie traject niet om binnen 2 jaar bij de huidige of bij een andere werkgever alternatief werk te vinden, dan moet je dit wel kunnen aantonen. EĆ©n verstandige ondernemer maakt bij ziekte van personeel gebruik van een arbodienst. Bij ziekte van personeel maak je hier direct een melding, vaak wordt dit gemeld bij jouw bedrijfsarts die je toegewezen hebt gekregen van de arbodienst. Bij een basispakket van een arbodienst zit vaak geen bedrijfsarts. Bij een basispakket ben je echter niet meer verantwoordelijk voor het integratietraject, je besteedt dit dus uit aan de arbodienst. De kosten van een basispakket zijn ongeveer ā‚¬ 20,- per jaar per werknemer.

Verzuimverzekering

De kosten bij ziekte kunnen fors oplopen, naast dat je niet beschikt over jouw werknemer moet je deze doorbetalen, moet je eventueel vervanging regelen en zijn er kosten die je moet maken m.b.t. het re-integratietraject. Je kunt je als werkgever tegen verzuim verzekeren. De premies zijn echter wel erg duur, maak daarom een afweging hoe veel risico je loopt op verzuim van jouw personeel. De verzekeringsmaatschappij maakt ook een risicoanalyse, is het risico op verzuim groter, dan betaal je meer premie. Als kok heb je meer risico op verzuim dan bijvoorbeeld een conciƫrge. Logisch dat je als restaurant dan meer premie betaalt. Bij een verzuimverzekering kun je zelf bepalen hoeveel je van het doorbetaalde loon vergoed wilt krijgen, ook dit bepaalt de hoogte van jouw premie.

Introductie (ca. 200 woorden) Ziekteverzuim is een complex en veelvoorkomend probleem waar werkgevers en ondernemers regelmatig mee te maken krijgen. Het beheer van ziekteverzuim is van groot belang, niet alleen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, maar ook voor de productiviteit en het succes van de organisatie. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op de essentiƫle overwegingen die werkgevers en ondernemers in acht moeten nemen bij het omgaan met ziekteverzuim. We zullen strategieƫn en praktische tips bespreken die bijdragen aan effectief ziekteverzuimbeheer, en tegelijkertijd gebruikmaken van SEO-optimalisatie om relevante zoektermen te integreren.

I. Definitie en impact van ziekteverzuim

Om effectief met ziekteverzuim om te gaan, is het belangrijk om eerst de definitie en impact ervan te begrijpen. We zullen de verschillende vormen van ziekteverzuim bespreken, zoals kortdurend en langdurig verzuim, en de mogelijke oorzaken en gevolgen analyseren. Door inzicht te krijgen in de impact van ziekteverzuim op zowel individuen als organisaties, kunnen werkgevers en ondernemers de urgentie begrijpen en de juiste maatregelen nemen om ermee om te gaan.

II. Wet- en regelgeving omtrent ziekteverzuim

Een belangrijk aspect van ziekteverzuimbeheer is het naleven van de relevante wet- en regelgeving. We zullen ingaan op de belangrijkste arbeidswetten en -voorschriften die werkgevers en ondernemers moeten kennen, zoals de Wet verbetering poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet. Door op de hoogte te zijn van deze regelgeving kunnen werkgevers juridische problemen voorkomen en een solide basis leggen voor een effectieve aanpak van ziekteverzuim.

III. Preventieve maatregelen en gezondheidsbevordering

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt zeker ook voor ziekteverzuim. We zullen verschillende preventieve maatregelen bespreken die werkgevers kunnen nemen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Dit omvat onder andere het creĆ«ren van een gezonde werkomgeving, het aanbieden van gezondheidsprogramma’s en het promoten van een goede werk-privĆ©balans. Door te investeren in preventie kunnen werkgevers de incidentie van ziekteverzuim verminderen en de algehele gezondheid van hun werknemers verbeteren.

IV. Effectieve communicatie en betrokkenheid

Communicatie is van cruciaal belang bij het beheren van ziekteverzuim. Werkgevers moeten duidelijk en transparant communiceren met werknemers over beleid, procedures en verwachtingen met betrekking tot ziekteverzuim. Dit omvat het tijdig verstrekken van informatie over verzuimprocedures, het benadrukken van het belang van het melden van ziekte en het bieden van ondersteuning en begeleiding gedurende het verzuimproces. Bovendien is het essentieel om open communicatielijnen te handhaven, zodat werknemers zich vrij voelen om hun zorgen en behoeften kenbaar te maken. Door effectieve communicatie te bevorderen, kunnen werkgevers de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers vergroten, wat op zijn beurt het ziekteverzuim kan verminderen.

V. Het beheren van langdurig verzuim

Langdurig verzuim kan een enorme uitdaging vormen voor werkgevers en ondernemers. In dit gedeelte zullen we dieper ingaan op strategieƫn en best practices voor het effectief beheren van langdurig verzuim. Dit omvat het opstellen van een re-integratieplan, het inschakelen van de juiste professionals en het bieden van passende ondersteuning aan werknemers tijdens hun herstelproces. We zullen ook de rol van arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en andere externe partijen bespreken en de juridische en financiƫle implicaties van langdurig verzuim behandelen.

VI. Terugkeer naar werk en re-integratie

Een succesvolle terugkeer naar werk en re-integratie na ziekteverzuim vereist een gestructureerde en zorgvuldige aanpak. We zullen verschillende aspecten van re-integratie bespreken, zoals het opstellen van een re-integratieplan, het bieden van passende aanpassingen en accommodaties op de werkplek, en het creƫren van een ondersteunende werkomgeving. Daarnaast zullen we ingaan op de rol van werkgevers bij het stimuleren van een geleidelijke en duurzame terugkeer naar werk, het bieden van training en bijscholing, en het bevorderen van een gezonde work-lifebalance.

VII. Het monitoren en evalueren van ziekteverzuimbeheer

Om de effectiviteit van het ziekteverzuimbeheer te waarborgen, is het noodzakelijk om voortdurend te monitoren en evalueren. We zullen bespreken welke gegevens en statistieken moeten worden bijgehouden, hoe feedback van werknemers kan worden verzameld en hoe deze informatie kan worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen. Daarnaast zullen we het belang van regelmatige evaluaties en audits benadrukken om het ziekteverzuimbeheerproces te controleren en aan te passen waar nodig. Door het monitoren en evalueren van ziekteverzuimbeheer kunnen werkgevers inzicht krijgen in de effectiviteit van hun beleid en maatregelen en kunnen ze proactief reageren op trends en patronen in ziekteverzuim.

VIII. Samenvatting en conclusie

In de afsluitende sectie zullen we de belangrijkste punten en aanbevelingen van deze blogpost samenvatten. We zullen benadrukken dat het effectief beheren van ziekteverzuim een multidimensionale aanpak vereist, waarbij preventie, communicatie, betrokkenheid en re-integratie centraal staan. Door rekening te houden met de relevante wet- en regelgeving, het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het bieden van adequate ondersteuning aan zieke werknemers, kunnen werkgevers en ondernemers ziekteverzuim effectief beheren en de productiviteit en het welzijn van hun organisatie bevorderen.

Kortom

Het beheer van ziekteverzuim is een complex en cruciaal aspect van het runnen van een succesvol bedrijf. Door de juiste strategieƫn toe te passen, zoals effectieve communicatie, preventieve maatregelen en gestructureerde re-integratie, kunnen werkgevers en ondernemers de impact van ziekteverzuim minimaliseren. Het monitoren en evalueren van ziekteverzuimbeheer biedt waardevolle inzichten en stelt hen in staat om continu verbeteringen aan te brengen. Door het belang van ziekteverzuimbeheer te erkennen en proactieve maatregelen te nemen, kunnen werkgevers een gezonde en productieve werkomgeving creƫren voor hun werknemers.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet