De AVG, hoe werkt het?

De AVG, hoe werkt het - 123Onlineboekhouding

Het is van belang dat, bij het registreren van persoonlijke gegevens, je voldoet aan de eisen van de AVG. De AVG is inmiddels 3 jaren geleden in werking gegaan en de meeste Nederlandse bedrijven voldoen hier nog niet aan. Met de AVG heb je meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Op deze manier hebben klanten meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van persoonlijke gegevens.

Voor wie geldt de AVG?

AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die gegevens verwerkt van klanten en of personeel in EU. Alle ondernemingen krijgen wel eens te maken met privacygevoelige informatie. Dat geldt ook voor verenigingen, stichtingen, zzp’ers, klein mkb, scholen en zorginstanties. De activiteiten en de omvang van je bedrijf bepalen de AVG maatregelen die je moet nemen.

Wanneer krijg je te maken met AVG?

Je moet al met de AVG rekening houden wanneer je, offertes en facturen verstuurd, nieuwsbrieven verzendt, afspraken met klanten maakt en contactgegevens van klanten/personeel registreert.
AVG wordt vaak als ingewikkeld gezien maar vaak kun je ook zelf nagaan of iets wel of niet mag. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je gegevens nodig hebt en of je gegevens mag gebruiken zonder toestemming van de desbetreffende persoon.

Wat zijn de gevolgen als je niet aan de AVG voldoet?

De AP (Autoriteit persoonsgegevens) controleert of bedrijven voldoen aan de AVG wetgeving.
Doe je dit niet? Dan kan de AP boetes uitdelen. Als jij je niet houdt aan de privacywetgeving kunnen de boetes oplopen tot maximaal 20 miljoen of 4% van je omzet. Op het moment dat persoonsgegevens ondanks de getroffen maatregelen op straat belanden heb je de verplichting om een data lek te melden bij de AP.

Omdat de AVG voor jou ingewikkeld kan zijn en de gevolgen hoog zijn op het moment dat je hier niet aan voldoet, raden wij jou aan, op het moment dat je twijfelt, ondersteuning te zoeken!

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel, neem dan contact met ons op!

Hulp nodig? Chat met ons