Het is niet gemakkelijk om veranderingen door te voeren in een organisatie. Door uw ondernemingsplannen te optimaliseren en de bedrijfsprocessen onder de loep te nemen kunt u hierin weloverwegen beslissingen maken. De optimalisaties vergen veel tijd, energie en kennis. Erg handig als een professional u hierin ondersteunt door u passend bedrijfsadvies te geven.

Bedrijfsadvies - 123Onlineboekhouding

123Onlineboekhouding is uw partner op dit gebied in de regio Hengelo. Besluit u om, net als veel andere ondernemers in de regio, met ons te gaan samenwerken, dan nemen wij uitgebreid de tijd om uw organisatie in kaart te brengen en om uw opties aan u voor te leggen.

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Bij het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen nemen wij de bedrijfsvoering van uw onderneming waar. Het doel is om de bedrijfsprocessen dusdanig aan te passen dat de processen op een efficiëntere wijze uitgevoerd kunnen worden. Bij de één zal dit resulteren in meer structureer in de huidige werkwijze. Eén gestructureerde werkwijze of proces is prettig en zorgt voor overzicht. Je kunt gegevens beter vinden en bij vraagstukken kom je sneller tot een antwoord. Bij een ander resulteert dit in betere communicatie of afstemming binnen meerdere processen. Dit doet de werksfeer tussen meerdere afdelingen goed! Bij startende ondernemers zal de focus liggen op het ondernemingsplan. U wordt ondersteund bij het opstellen, toetsen en finetunen van het plan zodat u een succesvol bedrijf kan runnen.

Financiële prognose als onderdeel van het bedrijfsadvies

Als ondernemer is het erg belangrijk om op lange termijn beslissingen te nemen. Er zullen dan management keuzes moeten worden gemaakt, die grote (financiële) consequenties op jouw organisatie kunnen hebben. Deze keuzes moeten verantwoord zijn, 123Onlineboekhouding biedt u hierin ondersteuning. De beslissingen hangen af van een aantal factoren, bijvoorbeeld: is uw bedrijf aan het groeien, wie is mijn doelgroep en wat zijn de ontwikkelingen in de markt. Alles wordt geanalyseerd zodat wij met een passend advies kunnen komen. Natuurlijk moeten deze beslissingen realistisch en haalbaar zijn, wij bieden u een solide financiële prognose aan zodat er een weloverwogen beslissing gemaakt kan worden.

SWOT analyse

Wij onderbouwen ons advies via een SWOT analyse. Hierin worden de sterktes (strengths), zwaktes (weaknesses), kansen (oppurtunities) en bedreigingen (threats) uitgewerkt. Met de financiële prognose beoordelen wij of de nieuwe gekozen strategie haalbaar is, met de SWOT analyse wordt de nieuwe strategie bepaald.

De interne factoren worden uitgebreid onderzocht. Lukt het bijvoorbeeld, binnen de huidige capaciteit, om een nieuw project binnen te halen, of moet hiervoor geïnvesteerd worden in personeel en of machines. Misschien is het verstandiger om de plannen die je nu hebt, op te schuiven naar volgend jaar of misschien is het verstandiger/goedkoper om bepaalde processen uit te besteden.

De externe factoren worden uitgebreid onderzocht. Een logische externe factor is op dit moment de corona crisis. Leveringen uit het buitenland duren erg lang en worden steeds duurder. Misschien is het voor jou nu verstandig om naar het aanbod in Nederland te kijken en hier producten af te nemen of misschien is het verstandig om in andere middelen te investeren.
Bij 123Onlineboekhouding weet u dat de adviezen weloverwogen zijn en dat er rekening is gehouden met de haalbaarheid binnen uw budget.

Belangrijke zaken zoals financiële prognoses, het doen van een financieringsaanvraag, ondersteuning bij het opstellen van een ondernemingsplan of het maken van een SWOT-analyse – voor bedrijfsadvies bent u bij ons aan het juiste adres.