Customer Diligence voorziet 123Onlineboekhouding van een softwarepakket om te voldoen aan de Wwft.

Wat is Wwft?

De Wwft is de wet wit wassen en financieren van terrorisme.
De wet is in het leven geroepen om, zoals de naam al zegt, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Volgens deze wet ben je verplicht potentiële klanten te screenen voordat je zaken met ze doet.

123Onlineboekhouding en Customer Diligence

Middels de software van Customer Diligence kunnen wij potentiële klanten screenen. Op het moment dat klanten worden aangemerkt als potentieel risico worden bijvoorbeeld opvallende transacties door ons gecontroleerd. Indien wij het vermoeden hebben dat deze transacties voor illegale doeleinden worden gebruikt zijn wij genoodzaakt een melding te maken.

Wat betekent de Wwft voor jou?

In bijna alle gevallen heeft de Wwft geen invloed op jou als klant. Bij het kennismakingsgesprek worden de gegevens die noodzakelijk voor ons zijn geregistreerd, deze gegevens worden tevens gebruikt voor het screenen. Dit gebeurt in de achtergrond, de uitslag hiervan kan wel doorslaggevend zijn of wij, als boekhouder, voor jou de boekhouding willen verzorgen.