Wat is de NIWO?

De NIWO is een vergunningverlener voor het wegtransport. Om de 5 jaar worden transportbedrijven getoetst of zij aan vier kwaliteitseisen voldoen: Kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Iemand is kredietwaardig wanneer je over voldoende middelen beschikt. Bij 1 auto dien je over € 9000,- aan vermogen te beschikken. Als je meer dan 1 auto hebt, moet je per auto over € 5.000,- extra vermogen beschikken. Het is zeer onverstandig om alvast te starten met koerierdiensten zonder aan de wettelijke eisen te voldoen. De boetes voor het rijden zonder vergunning zijn erg hoog.

NIWO verklaring bij 123Onlineboekhouding aanvragen.

Omdat 123Onlineboekhouding lid is van NOAB zijn wij bevoegd om NIWO verklaringen af te geven.
Op het moment dat je een NIWO-vergunning wilt verkrijgen moet je kunnen aantonen dat je over voldoende vermogen beschikt. Dit kun je aantonen met een begin/tussentijdse balans en of jaarcijfers. Deze stukken moeten daarnaast voorzien zijn van een verklaring. Deze verklaring kan door ons worden afgegeven. Wij toetsen of dit vermogen voldoet aan de gestelde eisen. Op het moment dat je hieraan voldoet en de verklaring hebt verkregen kun je een vergunning aanvragen bij de NIWO. Nu kun jij op een veilige en verantwoordelijke manier de weg op!

Wat lever je aan?

Voor de samenstellingsovereenkomst lever je het volgende aan:

-De jaarrekening van het voorgaande jaar incl. toelichting op de balans (specificatie aantal auto’s, waarderingsgrondslagen)
-Beginbalans van het huidige jaar
-Tussentijdse balans (vanaf heden)

Voor de aanvraag lever je het volgende aan:

-Vakdiploma’s
-Recente (maximaal twee maanden oud) verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Wil je een verklaring bij ons opvragen of heb je vragen over de NIWO? Neem dan contact met ons op!