TVL: maximaal 50.000 euro per 4 maanden

TVL maximaal 50.000 euro per 4 maanden

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor wie is deze regeling?

De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Gebruik voor de berekening van de tegemoetkoming de adviestool TVL.

Je berekent de hoogte van de subsidie op de volgende manier: vermenigvuldig je normale omzet (omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019) met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector). Let op! Om aanspraak op de subsidie te kunnen maken, moet de uitkomst van de berekening minimaal 4000 euro zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
De subsidie bedraagt minimaal 1.000 en maximaal 50.000 euro per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 4. Bedrijven die tussen 1 maart en 15 maart zijn gestart en voldoen aan de voorwaarden (30% omzetverlies en minimaal 4000 euro vaste lasten) kunnen hun omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. Zij krijgen de minimale tegemoetkoming van 1000 euro.

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp’ers en verenigingen of stichtingen, met een onderneming, vallen hier ook onder. Verenigingen of stichtingen, met een onderneming, hebben een vestigingsnummer in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal 4.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
 • De SBI-code van het bedrijf (hoofd- of nevenactiviteit) staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
 • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit.

TVL in relatie tot TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en kun je niet meer aanvragen.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of hoger, of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming alleen zelf aanvragen. Je kunt dit dus niet door een intermediair laten doen.

Jouw onderneming en bijbehorende SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken. Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Je komt alleen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) als je op 15 maart 2020 in het Handelsregister stond met een in de TVL-regeling genoemde SBI-code. Klopt je activiteitenomschrijving die in het Handelsregister staat niet? Je kan je activiteitenomschrijving niet aanpassen om alsnog in aanmerking te komen voor de TVL-regeling, want voor de TVL geldt de peildatum 15 maart 2020. Past jouw SBI-code niet bij de bedrijfsomschrijving van 15 maart? Dan kun je dit melden via RVO. KVK beoordeelt het verzoek en bepaalt uiteindelijk de definitieve SBI-code(s). Wees je er van bewust dat je niet automatisch alsnog in aanmerking komt voor de TVL-regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de aanvraag –ook op basis van de overige criteria van de TVL-regeling- en bepaalt uiteindelijk of je in aanmerking komt.

Met de Adviestool TVL kan je inschatten of je de tegemoetkoming kunt aanvragen. Vul je KVK-nummer in en check of je met je SBI-code recht hebt op TVL.

Bron: KVK.

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet