Trouwen in gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden, wat is verstandig bij een bedrijf?

Trouwen in Gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden - 123Onlineboekhouding

Trouwen? wat leuk! Maar weet je ook onder welke vorm je gaat trouwen? Je hebt vast wel eens van trouwen in gemeenschap van goederen of trouwen onder huwelijkse voorwaarden gehoord. Wat komt daar bij kijken en wat gebeurt er als je eventueel gaat scheiden? Waar heeft jouw partner allemaal recht op en heeft dit invloed op mijn belastingen en of toeslagen? Wat als je een eigen bedrijf hebt? De antwoorden op deze vragen lees je in dit artikel.

Vormen van Partnerschap

Je hebt verschillende vormen van partnerschap, voordat je een partnerschap aangaat is het belangrijk om hier goed over na te denken. De verschillende vormen van partnerschap zijn:

Gemeenschap van Goederen:

Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verworven, gezamenlijk eigendom zijn van beide partners. Dit geldt ook voor bezittingen die voor het huwelijk in bezit waren. Bij een echtscheiding worden de bezittingen gelijkelijk verdeeld. Als je je huwelijk aanmeldt en niet wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen.

Beperkte Gemeenschap van Goederen:

Deze vorm is een tussenweg tussen huwelijkse voorwaarden en volledige gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk werden verkregen, vallen buiten de gemeenschap. Alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven, valt wel onder gemeenschappelijk eigendom.

Huwelijkse Voorwaarden:Trouwen in Gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden - 123Onlineboekhouding

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden betekent dat je een juridisch document opstelt dat de financiële regelingen tussen jou en je partner tijdens het huwelijk regelt en die van invloed kunnen zijn op de verdeling van eigendommen en schulden bij een echtscheiding of overlijden. Bij trouwen onder huwelijkse voorwaarden zijn de bezittingen die jij voor het huwelijk had van jou na een echtscheiding.

Voor goederen die je tijdens het huwelijk hebt aangeschaft heb je regels vastgesteld in de huwelijkse voorwaarden. Dit is ook verstandig als je een eigen bedrijft hebt of gaat beginnen, je kunt dan van te voren vaststellen wat er gebeurt bij een eventuele scheiding. Als je wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden moet je dit van tevoren specifiek aangeven en laten registreren bij de burgerlijke stand.

De vorm van partnerschap kan afhangen van je persoonlijke situatie. Heb jij schulden waarmee jij jouw partner niet mee wilt op zadelen? Of misschien heb je een bedrijf waar jij jou partner liever niet bij wilt betrekken.

Risico’s voor je bedrijf bij een scheiding en hoe deze kunt verkleinen.

Scheiden met een eigen bedrijf in bezit brengt specifieke risico’s met zich mee die zowel zakelijke als financiële gevolgen kunnen hebben. Hier zijn enkele risico’s en manieren om deze te verkleinen:

Verdeling van het Bedrijf:

Risico: Bij een scheiding met een eigen bedrijf kunnen de bezittingen, schulden en de omzet & verlies verdeeld worden, maar hoe dit gaat hangt af van hoe je getrouwd bent.

Onder huwelijkse voorwaarden: Hier wordt alles verdeeld zoals van te voren is vastgesteld op papier.

In gemeenschap van goederen: Hier wordt alles gelijk verdeeld tussen beide partners.

Verkleining van Risico: Maak gebruik van huwelijkse voorwaarden om specifieke bepalingen vast te leggen met betrekking tot het eigen bedrijf. Hiermee kunnen partners afspraken maken over de verdeling van het bedrijf bij een scheiding.

Bij huwelijkse voorwaarden kun je overal afspraken voor maken en is het inderdaad dus afhankelijk van die afspraken, maar als je geen huwelijkse voorwaarden hebt wordt alles verdeeld, ook het eigen vermogen, bedrijfsauto en inventaris. Wil jij de bezittingen en inventaris behouden, dan kan je ervoor kiezen je partner uit te kopen. Je kunt de risico’s ook spreiden door een andere rechtsvorm te kiezen.

Bedrijfscontinuïteit:

Risico: Een scheiding met eigen bedrijf kan de bedrijfscontinuïteit verstoren, vooral als beide partners actief betrokken zijn bij het bedrijf.

Verkleining van Risico: Overweeg het opstellen van een duidelijk bedrijfscontinuïteitsplan. Dit kan omvatten wie verantwoordelijk is voor welke aspecten van het bedrijf en hoe de samenwerking wordt voortgezet of beëindigd in geval van een scheiding.

Financiële Druk:

Risico: Het waardebepalingsproces en de financiële regeling bij een echtscheiding kunnen leiden tot financiële druk, vooral als er contante uitbetalingen moeten worden gedaan aan de niet-bedrijfseigenaar.

Verkleining van Risico: Werk samen met financiële experts om de waarde van het bedrijf nauwkeurig te bepalen. Overweeg ook alternatieve regelingen, zoals termijnbetalingen, om de financiële last te verminderen.

Personeelsimpact:

Risico: De scheiding kan de werksfeer en productiviteit beïnvloeden, vooral als beide partners binnen het bedrijf werken.

Verkleining van Risico: Communiceer duidelijk met het personeel en houd persoonlijke conflicten buiten de werkomgeving. Overweeg de mogelijkheid om een externe mediator in te schakelen om de zakelijke relaties te beheren.

Het is essentieel om tijdig professioneel advies in te winnen en open communicatie te behouden met alle betrokken partijen. Een doordacht en vooruitziend plan kan helpen bij het minimaliseren van risico’s en het waarborgen van een zo soepel mogelijke overgang tijdens een scheiding met betrekking tot een eigen bedrijf.

Scheiden is en blijft een dingetje, zeker als je een eigen zaak hebt. Maar ook jouw privé bezittingen en schulden zullen verdeeld moeten worden.

Gevolgen van een Echtscheiding op jouw vermogen en financiële verplichtingen! Wat je Moet Weten.

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over hoe een echtscheiding invloed kan hebben op jouw bezittingen en schulden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je bezittingen en schulden als je fiscaal partner bent? Dat lees je in het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk zullen we de verschillende aspecten bespreken en wat je kunt verwachten tijdens deze complexe fase van je leven.

Verdeling van Bezittingen:

Een van de meest ingrijpende aspecten van een echtscheiding is de verdeling van bezittingen. Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen , worden alle gezamenlijk verworven bezittingen gelijkelijk verdeeld. Dit kan variëren van onroerend goed en voertuigen tot spaartegoeden en investeringen. In het geval van huwelijkse voorwaarden of beperkte gemeenschap van goederen, worden bezittingen verdeeld volgens de vooraf vastgestelde afspraken

Impact op Vastgoed:

Als jullie gezamenlijk vastgoed bezitten, zoals een huis, kan de echtscheiding gevolgen hebben voor de woon- en financiële situatie. Er moeten beslissingen worden genomen over wie het huis behoudt, of het verkocht moet worden en hoe de opbrengst verdeeld wordt. Als je geen huwelijke voorwaarden hebt en jij het huis wilt behouden, kan je je partner uitkopen. Dit proces kan gecompliceerd zijn en vereist vaak juridisch advies om tot een oplossing te komen.

Schulden en Aansprakelijkheid:

Naast bezittingen moet ook aandacht worden besteed aan de verdeling van schulden. Of het nu gaat om gezamenlijke leningen, hypotheekschulden of creditcardschulden, beide partners kunnen aansprakelijk worden gesteld. Het is van cruciaal belang om deze schulden nauwkeurig in kaart te brengen en afspraken te maken over de verantwoordelijkheid voor de afbetaling ervan.

Belastingen:

Na een echtscheiding veranderen er ook allerlei zaken bij de belastingdienst.
Je doet niet langer meer de gezamenlijke aangifte voor de inkomstenbelasting, vanaf het jaar van de scheiding dien je individueel de aangiftes in.

Als er alimentatie wordt betaald of ontvangen zijn er fiscale consequenties. Alimentatie is aftrekbaar voor de betalende partner en belastbaar voor de ontvangende partner.

Toeslagen

Het is belangrijk om veranderingen tijdig te melden bij de belastingdienst, zodat zij de toeslagen kunnen aanpassen op basis van de nieuwe situatie.

als je getrouwd was in gemeenschap van goederen worden de toeslagen na de scheiding individueel berekent.

Als je getrouwd was onder huwelijkse voorwaarden, kan het zijn dat er specifieke afspraken zijn gemaakt over de toeslagen.

Een echtscheiding brengt veranderingen met zich mee. Het is van cruciaal belang om goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen voor jouw bezittingen, schulden, toeslagen en belastingen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Professioneel advies kan hierbij een waardevolle rol spelen om de overgang naar een nieuwe financiële realiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij fiscaal partnerschap denk je misschien aan getrouwde koppels, maar je kunt ook een fiscaal partnerschap aangaan (of zijn) met samenwonenden. In dit hoofdstuk leggen we uit wanneer je volgens de belastingdienst fiscaal partner bent.

Wanneer ben je een fiscaal partner?

Gehuwd of geregistreerd partnerschap:

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je automatisch elkaars fiscale partner.

Samenwonen:

Als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, kun je toch fiscaal partner zijn als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat je samenwoont en een notarieel samenlevingscontract hebt, of op hetzelfde adres staat ingeschreven en een gezamenlijk kind hebt.

Samenwonen zonder notarieel samenlevingscontract:

Als je samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract, moet je aan aanvullende voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een gezamenlijk huishouden met een notariële verklaring van wederzijdse zorg. Hier moet je allemaal aan denken.

Gezamenlijk kind:

Ook als je geen samenlevingscontract hebt en niet op hetzelfde adres staat ingeschreven, ben je elkaars fiscaal partner als je een gezamenlijk kind hebt en één van jullie het kind erkent.

Samenwonen met een minderjarig kind:

Als je samenwoont met een minderjarig kind van de ander, ben je fiscaal partner van die persoon.

Het fiscaal partnerschap heeft invloed op verschillende belastingen, zoals de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de hoogte van de heffingskortingen en de manier waarop vermogen wordt belast. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regels in het betreffende land, omdat deze kunnen variëren. Het raadplegen van een belastingadviseur kan nuttig zijn om te bepalen of je fiscaal partner bent en welke fiscale consequenties dit met zich meebrengt.

 

Heb je nog vragen? We helpen je graag dus schroom vooral niet om contact  op te nemen als je vragen hebt!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet